Zabytkowe mury obronne Kalisza

Zabytkowe mury obronne Kalisza post thumbnail image

Zabytkowe mury obronne Kalisza – Perły regionalne.

Kalisz ratusz. Zdjęcie od jarko7 z pixabay

Zwiedzanie miasta to wędrówka przez jego historię. Zwykle daje to możliwość poznania różnych aspektów wielu kultur. Zabytki to lustrzane odbicie burzliwej i skomplikowanej przeszłości miasta. Ok. roku 1350, za czasów króla Kazimierza Wielkiego, miasto w całości zostało otoczone murowanymi obwarowaniami. Budowę tą zakończono przed rokiem 1361. Niestety w czasie potopu szwedzkiego Kalisz mocno ucierpiał. Następnie przemarsze wojsk szwedzkich, rosyjskich, saskich, bitwy oraz grabieże dokonały dużego wyniszczenia miasta. W XVIII wieku powstał plan miasta z opisem. Wynika z niego, że mury miejskie miały długość 1600 m, wysokie były na 4 – 6 m, o grubości ok. 1,8 m. Dodać należy, że w tym czasie niektóre baszty były już mocno uszkodzone.

Opis historyczny murów w Kaliszu

W murach znajdowało się 15 baszt i 4 bramy. Z Przedmieścia Wrocławskiego wjechać można było do miasta przez zwodzony most na Prośnie przez Bramę Wrocławską. Po obu stronach bramy znajdowały się okrągłe baszty i mur długości 20 metrów. Mur ten tworzył korytarz, na końcu którego znajdowała się brama z opuszczaną kratą, która to zamykała dostęp do miasta. Obok Bramy Wrocławskiej była Baszta Prosto w Młyny, a dalej Baszta Wielka zwana Katowską. Tu mur zakręcał pod kątem prostym. Następna baszta znajdowała się u wylotu ul. Złotej, następnie Baszta Piskorzewska z bramą prowadzącą do brodu na Prośnie, później baszta u wylotu ul. św. Mikołaja, za nią baszta nadwieszona, a za nią baszta otwarta od strony miasta, Baszta Zamkowa i obok niej zamek przylegający do murów.

Zamek i baszty w Kaliszu.

Zamek również posiadał narożną basztę. Obok zamku była Brama Toruńska od strony Przedmieścia Toruńskiego. Za bramą był korytarz zakończony bramą wjazdową z basztami po obu stronach. Następna baszta to Baszta Więzienna lub Dorotka, dalej Baszta Jezuicka, Baszta Łazienna, obok której była również brama. Następna baszta służyła również do odprowadzania ścieków z miasta, i ostatnia Baszta Franciszkańska.

Coraz mniej zabytków w Kaliszu z biegiem czasu

W II połowie XVIII wieku Kalisz posiadał 5 mostów prowadzących, które prowadziły do miasta: przy klasztorze Bernardynów, przy Bramie Toruńskiej, przy Bramie Wrocławskiej i dwa mosty na Przedmieściu Wrocławskim.

Na początku XIX wieku, po pożarze w 1792 roku, miasto odbudowano i znacznie rozbudowano poza mury obronne. Mury obronne zostały częściowo rozebrane.

Dziś możemy podziwiać tylko Basztę Dorotka na tyłach kolegiaty i niewielkie fragmenty murów. W niektórych miejscach do muru”doklejono” budynki mieszkalne.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Related Post

Ratusz w KaliszuRatusz w Kaliszu

Ratusz w Kaliszu – zabytki Polski Ratusz znajduje się w Śródmieściu Kalisza. Wzniesiony został w latach 1920–1924, a do rejestru zabytków został wpisany w 1993. Jest przykładem stylu neoklasycystycznego. W